La nostra aposta és desenvolupar el mapa amb eines de codi obert, perquè ens meravella la construcció col·laborativa, perquè és molt més forta que la tecnologia privativa i perquè permetrà que el projecte sigui replicable a altres ciutats.

Aquest és un camí tècnic molt desconegut per nosaltres i avancem, a poc a poc, amb la contribució de molts.

Estem estudiant les possibilitats que ofereix  OpenStreetMap  com a base d’informació geogràfica, ja que és el referent en mapes en obert.

A més, estem valorant l’ús de Mapillary. Per començar, ens permetria detectar el percentatge de vegetació que hi ha als carrers per fer un diagnòstic del verd urbà. Aquí tenim el nostre primer recorregut de prova (Passatge de Mulet, Barcelona).

Independentment de quina eina utilitzem per aglutinar la informació d’infraestructura verda de la ciutat, diferents experts en mapatge ens expliquen que el gran repte d’aquest projecte és sobretot el motor de càlcul de la ruta.

Hi ha qui ens diu que una primera dificultat és que cal fer una transformació de l’adreça en posició geogràfica -que es pot fer amb OpenAdress-, però que OpenStreetMap no té el 100% de les adreces de totes les ciutats i que cal mirar quin percentatge té de Barcelona. A més, per calcular la ruta cal configurar un algoritme i pot ser econòmicament costós. Ens aconsellen que estudiem  Mapzen i Mapbox.

Tenim per explorar altres vies com Transformap, que ens podria facilitar el mapeig i sembla que té una comunitat força activa, on preguntarem si algú està treballant en rutes dins d’aquesta plataforma.

També ens han parlat de BBBike, que permet trobar rutes entre un origen i un destí, en funció dels carrils bici. A part que pugui ser una referència útil per al càlcul d’itineraris, l’hem de tenir en compte perquè quan expliquem el projecte sovint ens demanen que contempli la mobilitat en bicicleta.

Gràcies a tots per les contribucions que ens feu!

Si has llegit aquest text fins al final, potser és perquè hi entens … Coneixes aquestes eines? Penses en solucions diferents? Si ens vols donar un cop de mà, ens trobaràs a benvinguda@somnatura.cat!